1/2/07

El meu germà també ho sap fer

Radio Rosella


A la nostra escola tenim radio. Per sentir-la nomes cal entrar a la web:
http://www.xtec.cat/ceip-rosella
Notícies interessants, entrevistes a la directora, a pares i mares, a l'alcalde, etc.